Žmonių evakavimo plano sudarymas

Žmonių evakavimo plano sudarymas

Pastate kilus pavojui (gaisras, pastato griūties tikimybė, uždūminimas, cheminių medžiagų pasklidimas ir kt.), visi jame esantys žmonės turėtų kuo skubiau evakuotis į saugią aplinką. Tokiais atvejais pagelbėja parengti žmonių evakavimo planai. Patariame kartu su savo šeimos nariais ir viso namo gyventojais parenkti evakuacijos planą, pažymint išėjimus iš namo gaisro bei kitų nelaimių atvejais. Pakabinkite planą gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ar išėjimo, kad būtų lengvai randamas. Surenkite mokymus, kad įsitikintumėte, ar šis planas veikia. Jeigu susidursite su problemomis bandant išsigelbėti, išspręskite jas kuo greičiau dar prieš įvykstant tikrajai nelaimei. Atminkite, kad jeigu Jūs negalėsite išbėgti pro numatytus išėjimus, gelbėtojams taip pat bus sunku patekti pas Jus. Ypatingai atkreipiame dėmesį į istorinius pastatus, kadangi jų planavimas dažnai neatitinka šiuolaikinių saugumo standartų, todėl būtina gerai apgalvoti numatomus evakavimosi kelius, kad jie būtų saugūs ir greiti.