Veiklos pavadinimas

Veiklos pavadinimas

ATLIEKAME ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS KONTROLĖS UŽTIKRINIMĄ:

  • vykdome įgalioto ūkio subjekto funkcijas priešgaisrinės saugos klausimais;
  • rengiame ir koreguojame įmonės gaisrinės saugos vidaus teisės aktus;
  • atliekame darbuotojų instruktavimus priešgaisrinės saugos klausimais ir kontroliuojame jų tvarką;
  • organizuojame priešgaisrines pratybas bei mokymus darbuotojams ir teikiame pasiūlymus;
  • kontroliuojame gaisro gesinimo ir signalizavimo įrenginių bei priemonių būklę, organizuojame jų priežiūrą ir remontą;
  • dalyvaujame atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą;
  • rengiame evakuacijos planus;
  • atliekame gaisrinės saugos projektavimo darbus;
  • konsultuojame priešgaisrinės saugos, gaisrų gesinimo klausimais draudiminių ir kitų įvykių atvejais.

TEIKIAME VISĄ METODINĘ PAGALBĄ OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS PREVENCIJOS SRITYJE