Kultūros paveldo objektai

Kaip patiems apsaugoti nuo gaisro vertingas kilnojamąsias kultūros paveldo vertybes – knygas, paveikslus ar kitus meno kūrinius? Organizacijos turi būti pasirengę veiksmų kilus gaisrui planą, kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių evakavimo tvarką ir paskirti atsakingus už evakavimą darbuotojus. Svarbu apsispręsti, kokios vertybės turi būti gelbėjamos pirmoje eilėje, ir tą informaciją perduoti atvykusiems ugniagesiams. Ugniagesiams svarbu žinoti, kurioje patalpos vietoje yra kultūros vertybė, kokie jos matmenys ir svoris, ar galima šią vertybę išnešti, ar reikia apsaugoti vietoje. Apsaugai vietoje patartina turėti nedegių plėvelių didesnio formato vertybių uždengimui, ir dėžių vertybių supakavimui ir evakavimui. Jei įmanoma (yra laiko), vertybes reikia pernešti į saugią vietą; laikino sandėliavimo vieta turi būti numatyta iš anksto.