Kaminai ir ventiliaciniai kanalai

Kaminai ir ventiliaciniai kanalai

Jeigu pastate yra krosnis arba židinys, dėl juose vykstančių degimo procesų ir susidarančios aukštos temperatūros, naudojant šiuos įrenginius, reikėtų laikytis ypatingų atsargumo priemonių. Prieš šildymo sezoną dera apžiūrėti, ar dūmtraukio išorėje nėra atsiradusių įtrūkių, ar jis neaprūkęs – tokie požymiai gali reikšti kamino nesandarumą ir pavojų, kad ugnis iš kamino persimes į pastato konstrukcijas arba vidaus patalpas. Būtina pasidomėti, ar dūmams šalinti vietoj dūmtraukio nėra naudojamos pastato vėdinimo sistemos; senuose namuose šios sistemos nėra pritaikytos atlikti dūmtraukio funkciją ir dūmai gali persimesti į vidaus patalpas. Jei po ilgo nekūrenimo užkūrus židinį arba krosnį dūmai
rūksta į patalpas, tai gali reikšti, kad kaminas užsikišęs arba jame susikaupę suodžių. O jei nevalytame dūmtraukyje užsidega suodžiai, tai išduoda ūžesys kamine, iš jo besiveržiančios kibirkštys ar liepsnos. Būtina iš kaminų išvalyti suodžius ir kitas pašalines medžiagas. Siekiant apsaugoti dūmtraukį nuo aukštos temperatūros ir kondensato ardomojo poveikio, į jį reikėtų įmontuoti nerūdijančiojo plieno įdėklą.