Veiklos

  • Veiklos pavadinimas

    ATLIEKAME ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS KONTROLĖS UŽTIKRINIMĄ: vykdome įgalioto ūkio subjekto funkcijas priešgaisrinės saugos klausimais; rengiame ir koreguojame įmonės gaisrinės saugos...