Apie mus

apie mus
pareiga. atsakomybė. bendruomeniškumas.
Esame ne pelno siekianti įstaiga, siūlanti profesionalius nepaprastųjų situacijų rizikų mažinimo sprendimus verslui, bendruomenei, valstybinėms institucijoms.
Mūsų misija – pasiūlyti veiksmingas organizacijų valdymo sistemas ir planavimo procesus, kurie sumažintų grėsmių ir nelaimių poveikį organizacijoms ir žmonėms bei leistų greičiau ir efektyviau atstatyti patirtus nuostolius.

 

Mūsų visuomeninė veikla – skatinti ir propaguoti aktyvią savanorišką veiklą, steigiant savanorių ugniagesių, kurie dirba savanoriškais pagrindais, formuotes bei civilinės gynybos formuotes.
VšĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“ ekspertai turi ilgametę operacinio vadovavimo patirtį gesinant gaisrus, likviduojant įvairaus pobūdžio įvykius, ekstremaliuosius įvykius bei ekstremaliąsias situacijas, turi ekspertinės patirties dalyvaujant Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo veikloje, rengiant bei vertinant ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prevencijos priemonių planus, vykdant civilinės saugos mokymus bei organizuojant pratybas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose.