Paslaugos

Gaisrų ir nelaimių rizikos mažinimo sprendimai

MŪSŲ PASLAUGOS:

Atliekame įstaigos priešgaisrinės
saugos būklės kontrolės
užtikrinimą:
 • vykdome įgalioto ūkio subjekto funkcijas priešgaisrinės saugos klausimais;
 • rengiame ir koreguojame įmonės gaisrinės saugos vidaus teisės aktus;
 • atliekame darbuotojų instruktavimus priešgaisrinės saugos klausimais ir kontroliuojame jų tvarką;
 • organizuojame priešgaisrines pratybas bei mokymus darbuotojams ir teikiame pasiūlymus;
 • kontroliuojame gaisro gesinimo ir signalizavimo įrenginių bei priemonių būklę, organizuojame jų priežiūrą ir remontą;
 • dalyvaujame atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą;
 • rengiame evakuacijos planus;
 • atliekame gaisrinės saugos projektavimo darbus;
 • konsultuojame priešgaisrinės saugos, gaisrų gesinimo klausimais draudiminių ir kitų įvykių atvejais.

Gauti nemokamą konsultaciją

Priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymai
virtualioje mokymosi aplinkoje

Plačiau

Atliekame civilinės saugos parengties užtikrinimą:
 • vykdome darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, funkcijas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;
 • rengiame pavojingų objektų saugos ataskaitas, avarijų prevencijos ir vidaus avarijų planus;
 • rengiame ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prevencijos priemonių planus;
 • organizuojame sprendimų, informavimo, reagavimo bei atsako į galimas grėsmes mokymus ir pratybas;
 • vykdome civilinės saugos mokymus bei pravedame pratybas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;
 • rengiame galimų pavojų, grėsmių ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą ir analizę.

Gauti nemokamą konsultaciją

Rinkdamiesi VšĮ "Savanorių ugniagesių ambasada" paslaugas, Jūs prisidedate prie savanorių ugniagesių veiklos