Civilinė formuotė

Civilinės gynybos formuotė

Vienas iš Lietuvos Respublikos piliečių rengimo valstybės gynybai strategijos prioritetų yra plėtoti pilietinės gynybos sistemą, suteikiant galimybę piliečiams nekariniais būdais prisidėti prie krašto gynybos. Šios sistemos veiklos efektyvumą garantuoja pilietinės gynybos kaip pasipriešinimo būdo svarbos suvokimas, jos metodų išmanymas, todėl, įgyvendinant šį prioritetą, svarbu stiprinti tiek visuomenės švietimą pilietinės gynybos ir civilinės saugos klausimais, tiek plėsti ryšius su visuomeninėmis organizacijomis. VšĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“ ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM iniciatyva susitarta bendradarbiauti steigiant civilinės gynybos formuotes.

Formuotės tikslai:
  • propaguoti aktyvią savanorišką veiklą ir suteikti galimybes piliečiams nekariniais būdais prisidėti prie krašto gynybos ir visuomenės saugumo;
  • šviesti visuomenę ir didinti jos socialinį sąmoningumą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo, rizikų bei galimų grėsmių srityje, diegti adekvatų įvairių pavojų supratimą ir tinkamą reakciją į juos, esant poreikiui, remti civilinės saugos ir ginkluotąsias pajėgas;
  • įvykus nelaimėms, padėti bendruomenėms ir verslo organizacijoms, kad būtų užtikrintas jų gyvenimo ir veiklos tęstinumas;
  • pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms ir planuoti jų valdymą;
  • organizuoti ir vykdyti bendruomenių, visuomeninių organizacijų mokymus, pratybas;
  • šviesti bendruomenės narius apie pasirengimą nelaimėms, jų perspėjimą bei savisaugos veiksmus;
  • plėtoti bendruomenės ir viešojo valdymo institucijų komunikavimą civilinės saugos ir gynybos klausimais;
  • steigti savanoriškas gelbėjimo grupes savivaldybėse, rodant ir mokinant žmones, kaip apsisaugoti nelaimės atveju, dalyvauti pasekmių likvidavime, teikti pirmąją pagalbą, padėti gyventojams, vietos valdžiai ir specialiosioms tarnyboms ekstremaliųjų situacijų bei nepaprastosios padėties atvejais.

Ambasadorius

Artūras Račkauskas

arturas@ugniagesiuambasada.lt

 

ŠALIES GYVENTOJŲ VEIKSMAI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
AR NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ATVEJU

GYVENTOJŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS
GYVENTOJŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS
Gyventojų perspėjimas ir informavimas apie artėjančias grėsmes ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas, galimus jų padarinius bei priemones joms pašalinti. Plačiau...
EVAKAVIMASIS Į SAUGIAS TERITORIJAS
EVAKAVIMASIS Į SAUGIAS TERITORIJAS
Žmonių evakavimas iš nelaimės apimtos teritorijos yra gerokai dažniau pasitaikantis reiškinys negu daugelis įsivaizduoja. Plačiau...
SLĖPIMASIS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PATALPOSE (STATINIUOSE)
SLĖPIMASIS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PATALPOSE (STATINIUOSE)
Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti apsaugoti gyventojus nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Plačiau...
ŠEIMOS VEIKSMŲ PLANAVIMAS
ŠEIMOS VEIKSMŲ PLANAVIMAS
Ar Jūsų šeima yra pasirengusi rimtiems išbandymams? Ar kiekvienas Jūsų šeimos narys žino, ką turi daryti, kad padėti ne tik kitiems, bet ir sau? Plačiau...
KAIP ELGTIS NELAIMIŲ AR NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ATVEJU
KAIP ELGTIS NELAIMIŲ AR NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ATVEJU
Išgirdę pranešimą apie nelaimę:
• elkitės ramiai;
• išgirdę informaciją apie pavojų, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite; Plačiau...
Rinkdamiesi VšĮ "Savanorių ugniagesių ambasada" paslaugas, Jūs prisidedate prie savanorių ugniagesių veiklos
Rinkdamiesi VšĮ "Savanorių ugniagesių ambasada" paslaugas, Jūs prisidedate prie savanorių ugniagesių veiklos